Nákupný košík

Naša ponuka
+
+
Vyhľadávanie

Ochrana osobných údajov

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, predovšetkým so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 428/2002 Zb.) v znení neskorších dodatkov a predpisov.

Všetky údaje získané od zákazníkov sú použité výhradne pre vnútornú potrebu obchodu, sú považované za dôverné a nikdy nebudú poskytované tretím osobám a nebudú použité na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou tohto internetového obchodu. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytnuté v minimálnom rozsahu nutnom pre bezproblémové doručenie tovaru, prípadne banka, ktorá sa podieľa na vybavení objednávky.

Používaním internetového obchodu zákazník dobrovoľne súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o jeho osobe a nákupoch. Osobné údaje zákazníkov sú zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané a nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Zákazník uzatvorením objednávky súhlasí so spracovaním a zhromaždením svojich osobných údajov v našej databáze po úspešnom splnení objednávky a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Zákazník berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o ich zmene. Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Zákazník má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, ak o to požiada písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databázy vymazať.Kde nás nájdete


© Všetky práva vyhradené - www.bonny.sk - Tvorba eshopov od GRANDIOSOFT