Byť hasičom je poslanie

Chlapcom sa páči presne ten pocit toho, že sú hrdinami. Vozia sa v hasičskom aute, zachraňujú mačiatka zo stromov a veľké množstvo ľudí z horiacich domov. Je to akási moderná alebo skôr reálna verzia superhrdinu. Keď sa však v dospelosti rozhodnete, že sa chcete stať hasičom, musíte mať niečo viac ako len odhodlanie. Na to, aby ste boli hasičom musíte splniť veľké množstvo podmienok. Nie je to však beznádejné a keď ste rozhodnutý (alebo rozhodnutá), tak si za tým určite choďte, nech sa deje čokoľvek.

 hasiči v kouři

Bezúhonnosť je základ

Túto vlastnosť (ak sa to vôbec dá za vlastnosť považovať), hádam ani nemusíme spomínať. Je samozrejmosťou, že človek, ktorý chce byť hasičom nemôže byť trestne stíhaný, ale zároveň aj svojprávny a schopný vykonávať takúto prácu po zdravotnej, ale zároveň aj po psychickej stránke. O tom nemôže byť pochýb, takisto ako o tom, že musí ovládať slovenský jazyk, trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bežné formality, ktoré musí spĺňať človek, ktorý sa uchádza o podobnú prácu.

 voják a pes

Inteligencia, ale aj fyzické predpoklady

Práca hasiča je skutočne fyzicky náročná. Práve preto tak často podstupujú tréningy a kurzy, ktoré jednoducho musia zvládať. Ženy, ktoré chcú robiť hasičky majú rovnaké podmienky. Je to pre ne možno ťažšie, ale určite nie nemožné. Množstvo ľudí však podceňuje to, že hasiči by mali mať aj určité inteligenčné predpoklady. V hasičských školách sa kladie veľký dôraz nielen na fyzickú kondičku, ale študenti sa tam učia veľmi veľa chémie, fyziky a aj matematiky. Práve z toho dôvodu, aby poznali reakcie, ale aby si vedeli aj vyrátať, ako ktorú budovu hasiť alebo odhadnúť, kedy a či vôbec spadne.

 

V každom prípade je povolanie hasiča viac poslanie, ako práca. Ľudia to musia milovať a musia vedieť, do čoho skutočne idú. Je to niečo, čo budú chcieť robiť po celý život alebo budú chcieť po týždni skončiť.