Month: december 2017

Imaginárna hodnota peňazí

Hodnoty a tovar vznikli až v čase rozvoja ľudského intelektu a schopnosti rozlišovať seba samého, čiže v dobe, keď už dokázal tvoriť prosperujúcu ľudskú spoločnosť. V praveku ľudia nemali možnosti výmeny tovaru, lebo všetky klany mali rovnaké zdroje a ešte nevedeli vytvárať svojou prácou nástroje, čiže tovar, ktorý by mohli vymieňať. S narastajúcou schopnosťou vytvárať nástroje a vznikom nových a vzdialenejších migračných trás sa