Imaginárna hodnota peňazí

Hodnoty a tovar vznikli až v čase rozvoja ľudského intelektu a schopnosti rozlišovať seba samého, čiže v dobe, keď už dokázal tvoriť prosperujúcu ľudskú spoločnosť. V praveku ľudia nemali možnosti výmeny tovaru, lebo všetky klany mali rovnaké zdroje a ešte nevedeli vytvárať svojou prácou nástroje, čiže tovar, ktorý by mohli vymieňať.
peníze v hotovosti
S narastajúcou schopnosťou vytvárať nástroje a vznikom nových a vzdialenejších migračných trás sa ale otvorili možnosti výmeny tovaru a potenciálu vzniku prvého obchodu. Ľudia zo vzdialenejších miest, mali iné produkty, ktoré mohli s inými vymieňať, lebo zdroje, ako aj schopnosti ľudí, boli kraj od kraja rozdielne.
 
Peniaze vznikli v čase, keď výmena tovaru dosiahla vrcholu a už nebolo možné v podobnej činnosti pokračovať. Nakoľko neexistovali objektívne normy, ktoré by spravodlivo určovali hodnoty toho – ktorého produktu (nakoľko ani také isté produkty veľakrát neboli rovnaké, lebo sa často rozlišovali kvalitou) ľudia vymysleli nositeľa hodnoty –„ prvé peniaze“, ktoré im to umožnili.
 
Ešte i dnes existujú kultúry, ktoré takéto „prvé peniaze“ používajú. Niektoré kmene používajú ako platidlá rôzne koráliky alebo náhrdelníky, ktoré majú hodnotu niekoľkých hospodárskych zvierat alebo dokonca ženy. Iné kultúry ako platidlo používajú vyrobené kamienky, podobné minciam.
 zlaté mince
Peniaze, aké poznáme dnes (nie dobytok, či gorálky) vymysleli až Féničania.Ak by tomu tak nebolo, nebol by možný vývoj ako taký – ľudia zo vzdialených zemí, by sa nemohli podieľať na rozvoji ostatných krajov a to by vyústilo do tzv. skleníkového efektu. Kultúry jednotlivých krajov by boli od seba odrezané a a tým by zakrneli vo vývoji – lebo práve miešanie kultúr a svetonázorov nakoniec viedlo k tomu, že vývoj ľudstva napredoval a zabezpečil tak veľké pole vedeckého a myšlienkového boomu ľudí. Každá kultúra totiž s niečím vynikala a tak sa pri vzájomnom premiešaní, ich kvality spojili.
 
Peniazom teda vďačíme za veľa. Ak by ich nebolo, náš svet by vyzeral úplne ináč. Tak i napriek tomu, že peniaze majú „imaginárnu“ hodnotu, prispeli k ľudskému rozvoju do takej miery, do akej asi žiadna iná vec neprispela.