Je nevyhnutné robiť biznis projekt?

    Podnikanie, či biznis je väčšinou veľmi náročná záležitosť. Podnikateľ sa obyčajne veľa nabehá za svojím obchodom. Viacerí môžu potvrdiť, že podnikateľ pracuje niekedy aj viac ako dvanásť hodím denne. Zastaví sa snáď len v nedeľu. Ak má šťastie,a vie si veci zariadiť tak, aby v nedeľu mal voľno. Jednou nohou je v kriminále, lebo vývoj prináša so sebou mnoho noviniek v zákonoch, technológiách, v politickej situácii. Je ešte mnoho iných dôležitých záležitostí, ktorými je podnikanie zaťažované.

centrum

Nepremyslené kroky môžu priniesť nepríjemné a zbytočné komplikácie. Aj preto sa pri podnikaní oplatí rozvaha.
    Podnikanie môže mať formu menšej živnosti, alebo väčšej obchodnej spoločnosti, či firmy. Zvlášť na začiatku, pri rozbiehaní biznisu je mnoho vecí, záležitostí, ktoré treba zladiť a správne rozbehnúť. Tak sa stane, že pri rozbiehaní potrebuje človek plánovať svoje kroky. Často to ale nestačí.

bussnisman

Možno postupovať aj ako pri projekte. Definícia podľa ISO 9000:2005 znie: „Projekt je jednorazový proces, ktorý pozostáva zo sady zosúladených a riadených činností so stanovenými začiatočnými a konečnými termínmi, a ktorý sa sa realizuje, aby sa – so zohľadnením obmedzení v oblasti času, nákladov a zdrojov – dosiahol cieľ, ktorý spĺňa špecifické požiadavky.“ Takže samotný rozbeh podnikania je vhodné riešiť ako projekt. Azda najviac sa o tejto veci dozvie študent manažmentu na obchodnej akadémii či univerzite. Nie každý podnikateľ si môže dovoliť náročné štúdium ekonomiky.

hotovost

Zvlášť malí živnostníci majú pri rozbiehaní svojho podnikania veľké ťažkosti. Azda by im mohli veľmi pomôcť informácie o projektovom manažmente.  Internet poskytuje mnoho informácií, zvlášť Wikipédia, o postupoch projektového manažmentu. Aj keď pri podnikaní treba najviac používať zdravý sedliacky rozum, predsa možno povedať, že každý podnikateľ pri rozbiehaní svojho podnikania môže použiť postupy projektového manažmentu a plánovania. Potom, keď sa podnikanie rozbehne, a život prinesie nevyhnutné zmeny, môže zase postupovať pri zavádzaní zmien vo svojom biznise ako pri projektoch.